keskiviikko 11. heinäkuuta 2012

Jumin MH-kuvaus1a Kontakti, tervehtiminen : Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1b Kontakti, yhteistyö : Lähtee mukaan halukkaasti. Kiinnostuu TO:sta.
1c Kontakti, käsittely : Hyväksyy käsittelyn.

2a Leikki, leikkihalu : Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti.
2b Leikki, tarttuminen : Tarttuu esineeseen etuhampailla
2c Leikki, puruote ja taisteluhalu : Tarttuu hei koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa

3a Takaa-ajo : Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
3b Tarttuminen : Ei tartu, nuuskii saalista
3a Takaa-ajo : Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
3b Tarttuminen : Tarttuu heti, pitää saalista suussaan väh. 3 sek.

4 Aktiviteettitaso : Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja

5a Etäleikki, kiinnostus : Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
5b Etäleikki, uhka/aggressio : Ei osoita uhkauselkeitä.
5c Etäleikki, uteliaisuus : Saapuu avustajan suoraan ilman apua.
5d Etäleikki, leikkihalu : Tarttuu, vetää vastaan, ei irrottaa
5e Etäleikki, yhteistyö : On kiinnostunut leikkivästä avustajasta

6a Yllätys, pelko : Kyykistyy ja pysähtyy
6b Yllätys, puolustus/aggressio : Ei osoita uhkauseleitä
6c Yllätys, uteliaisuus : Menee haalarin luo kun ohjaaja seisoo sen edessä
6d Yllätys, jäljellejääväpelko : Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
6e Yllätys, jäljellejääväkiinnostus : Ei osoita kiinnostusta haalariin

7a Ääniherkkyys, pelko : Kyykistyy ja pysähtyy
7b Ääniherkkyys, uteliaisuus : Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c Ääniherkkyys, jäljellejääväpelko : Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita vai väistämistä 7d Ääniherkkyys, jäljellejääväkiinnostus : Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan

8a Aaveet, puolustus/aggressio : Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
8b Aaveet, tarkkaavaisuus : Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista
8c Aaveet, pelko : Peruttaa enemmän kuin taluttimen mitan
8d Aaveet, uteliaisuus : Menee katsomaan ilman apua kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois
8e Aaveet, kontaktinottoaaveeseen : Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin mutta ei vastaa siihen

9a Leikki, leikkihalu : Leikkii - aktiivisuus lisääntyy
9b Leikki, tarttuminen : Tarttuu esineeseen etuhampailla

10 Ampuminen : Häiritsevyys lisääntyy leikin aikana, sen jälkeen välinpitämätön

Tottistelua